Łapówka dla Policjanta- 100 Euro to nie łapówka.

File:Bribe is Good Campaign by Brandbazooka.jpgWyrok Sądu, na szczęście nie polskiego – możemy więc sobie pomstować na wymiar sprawiedliwości na Zachodzie,
we Włoszech, aż się prosi o komentarz na łamach niniejszego blogu.

Włoski Sąd Najwyższy badał sprawę
kierowcy skazanego wyrokami Sądów niższych Instancji za próbę wręczenia łapówki funkcjonariuszom Policji. Mężczyzna, który w stanie nietrzeźwym chciał wręczyć łapówkę policjantowi, został już wcześniej skazany przez sądy dwóch instancji za próbę przekupienia funkcjonariusza Policji.

Sytuacja faktyczna wyglądała tak, iż kierowca został zatrzymany w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Jako że i we Włoszech jazda na podwójnym gazie łączy się z odpowiedzialnością karną spróbował przekupić interweniujących Policjantów.

Sprawa dość oczywista i raczej polski Sąd nie miałby tutaj żadnych wątpliwości co do delikwenta złapanego na podobnym zdarzeniu w naszej Ojczyźnie. Chociażby przeszukując głębiny internetu natrafić można na przypadek pijanego kierowcy spod Lubaczowa, który również próbował Policjantów skłonić do odstąpienia od podjęcia czynności banknotem 100 Euro-wym. Pijany kierowca dawał łapówkę policjantowi z Lubaczowa Mimo ostrzeżenia, że próba przekupstwa jest przestępstwem odpowiadający za wykroczenia mieszkaniec Lubaczowa nie zaniechał jej. Został zatrzymany.

Jednakże inny pogląd miał tu włoski Sąd Najwyższy, który pijanego kierowcę uniewinnił. W uzasadnieniu tej decyzji sąd stwierdził, że propozycję korupcyjną „musi charakteryzować stosowna powaga”. „Zaoferowanie 100 euro łapówki przez kierowcę policjantowi po to, aby nie wystawiał mandatu za jazdę pod wpływem alkoholu nie jest korupcją”

Sąd uznał, iż kwota ta nie jest wystarczająco „poważna”.

Według włoskich sędziów, których orzeczenie cytują media, postępowania kierowcy nie można uznać za karalne, jeśli zaproponowana suma nie jest wysoka, a ponadto oferta pochodzi od osoby będącej w „niestabilnym” stanie psychofizycznym.

Wniosek jeżdżąc po pijanemu i zaczynając negocjację z funkcjonariuszami od kwot w granicach do 100 Euro nie ryzykujemy w Italii odsiadki. Jak dla mnie kuriozalna sytuacja.

A co Państwo sądzicie? O przestępstwie wręczenia korzyści materialnej winna decydować wartość tej korzyści? Jak się Państwu podoba orzeczenie włoskiego Sądu Najwyższego?

Próba wręczenia łapówki Policjantowi- Co grozi kierowcy?

Chyba już dawno odeszły do niechlubnej historii czasy, gdy normą w przypadku interwencji Policji na drodze było wymigiwanie się łapówką od grożącego mandatu za popełnione wykroczenie drogowe, czy wszczęcia postępowania karnego w przypadku złapania pijanego delikwenta.

Sam nigdy nie miałem z taką sytuacją do czynienia, zresztą trudno aby student prawa, czy już wykształcony prawnik ryzykował swoją kariera zawodową dla zaoszczędzenia kwoty za mandat.

Wielokrotnie jednak dawniej słyszałem opowieści dumnych z siebie kierowców jak to uniknęli mandatu płaca 20, 100, czy 200 złotych. Pisze celowo dawniej bo faktycznie albo już nikt takimi zdarzeniami się nie chwali, albo mało kto próbuje jeszcze wpływać na funkcjonariuszy Policji banknotami narodowego banku polskiego.

I słusznie.

Co bowiem grozi za wręczenie łapówki?

Kodeks karny przestępstwo przekupstwa reguluje w art. 229, który stanowi, iż

„§ 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 5. Karom określonym w § 1-4 podlega odpowiednio także ten, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, w związku z pełnieniem tej funkcji.”

Jak więc widać nie warto dla kilkuset złotych, które należy zapłacić z tytułu przekroczenia prędkości ryzykować karą więzienia. Nawet bowiem przyjmując, iż może uda się Sąd przekonać, w przypadku czystej karty karnej, do wyroku w zawieszeniu, to i tak kierowca naje się sporo nerwów, nie mówiąc o wydatkach związanych z obronom adwokacką , czy stawiennictwem w sądzie.

Warto pamiętać także, iż można się od odpowiedzialności karnej wymigać, gdy po wręczeniu łapówki funkcjonariuszowi powiadomi się o tym fakcie organy ścigania.

Taką regulację przewiduje Kodeks karny w § 6.wyżej cytowanego przepisu: „Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.”

A Wy drodzy Czytelnicy słyszycie jeszcze opowieści o wręczaniu łapówek?