Upływ terminu ważności prawa jazdy

Autor: Marcin.sobczyk (Wikimedia Commons).

Do niedawna prawo jazdy było wydawane bezterminowo, a tylko w niektórych wypadkach, takich jak problemy natury zdrowotnej, wskazywano datę jego ważności. Przepisy się jednak zmieniły. Uprawnienie na kategorie AM,  A1,  A2,  A, B1, B, B+E i T wydaje się na okres 15 lat, a na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E na okres 5 lat. Okres ten może zostać skrócony z uwagi na zastrzeżenia lekarskie. Co istotne, kierowcy po raz pierwszy uzyskujący prawko kategorii B, otrzymuje je na czas próby trwający 2 lata.

 

Tym samym na parę tygodni przed „przeterminowaniem” należy rozpocząć starania odnowienia dokumentu (od ręki się go nie dostanie). Inaczej w razie kontroli drogówki, można wpaść w kłopoty.

Upływ terminu ważności prawa jazdy jest jedną z przyczyn jego zatrzymania przez Policję. Na podstawie wystawionego za zatrzymanie pokwitowania, kierowca może jeszcze prowadzić pojazd przez 7 dni, ale w praktyce jest to za krótki okres na uzyskanie w tym czasie nowego dokumentu. To z kolei naraża kierowcę na ryzyko popełnienia wykroczenia za brak dokumentów, jeżeli w okresie nieposiadania prawa oraz upływu ważności pokwitowania spróbuje wsiąść za kółko.

Utrata ważności prawa jazdy nie będzie oznaczała konieczności zdawania kolejny raz egzaminu, ale warto czym prędzej udać się do wydziału komunikacji po wtórnik dokumentu.