Co w sytuacji gdy KRK nie wykreślił wpisu o skazaniu za jazdę po pijanemu, mimo iż upłynął termin zatarcia skazania

Z cyklu pytania od Czytelników. Według informacji otrzymanej na blogowego maila Czytelnik był kilka lat temu skazany za jazdę pod wpływem alkoholu na karę pozbawienia wolności następnie warunkowo zawieszoną. Według jego wiedzy minął już termin, po którym powinno nastąpić zatarcie skazania. Od końca okresu próby minęło bowiem już znacznie więcej jak przepisowe pół roku. Tymczasem gdy wystąpił do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o braku karalności okazało się, iż skazanie cały czas istniej. Cóż więc w takiej sprawie robić?

Jeżeli Czytelnik ma rzeczywiście racje i nie doszło do wykreślenia skazania mimo jego zatarcia, a pamiętać w tym miejscu należy, iż skazanie zaciera się łącznie z innymi skazaniami, to trzeba zadziałać samemu.

W każdym razie może zaistnieć sytuacja, iż obok skazania za jazdę po pijaku Czytelnik coś jeszcze wywinął i z tego tytułu figuruje w KRK. Dopiero zatarcie innych przestępstw pozwoli na zatarcie także tego, którego termin zatarcia był wcześniejszy.

Pamiętać także należy, iż również orzeczenie środka karnego, w postaci chociażby zakazu prowadzenia pojazdu wpływa na możliwość zatarcia skazania. Zatarcia skazania nie może bowiem nastąpić tak długo jak trwa orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

W jaki sposób natomiast zadziałać jeżeli żadna z tych przesłanek nie zachodzi? W zasadzie należy skierować do KRK wniosek pismo, w którym przedstawi się żądanie sprostowania rejestru w taki sposób aby rejestr ten odpowiadał stanowi zgodnemu z prawem.